Jaarrekening 2017

menu

Leeswijzer

Het college van burgemeester en wethouders legt ieder jaar verantwoording af aan de gemeenteraad van Etten-Leur over het gevoerde beleid. Het jaarverslag gaat in op wat de gemeente heeft gedaan. De jaarrekening is de financiële vertaling hiervan.

Wij besteden veel aandacht aan leesbaarheid. De jaarrekening moet echter voldoen aan de eisen van de financiële wetgeving. Onze accountant toetst hierop. Om die reden bevat de jaarrekening een aantal financiële termen. Heeft u vragen over het jaarverslag of jaarrekening, neemt u dan contact op met onze medewerkers van team Financiën. Zij helpen u graag!

Financiële verantwoording

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten.

Bij de toelichting op het financiële resultaat, zijn voordelen als een positief bedrag opgenomen en nadelen als een negatief bedrag. Als extra verduidelijking geven we dit ook met een V(oordeel) of N(adeel) aan.

De post 'overig' gaat telkens over één of meerdere afwijkingen, die elk afzonderlijk kleiner zijn dan € 50.000.

Afronding

We ronden de bedragen in het jaarverslag en jaarrekening af op € 1.000. Het kan dus zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.