Jaarrekening 2017

menu

Omschrijving

In deze paragraaf geven we inzicht in het beleid en de ontwikkelingen van de investeringen.

Relatie met de Programma’s

Voor het realiseren van de programma’s zijn investeringen nodig. Op dit moment investeren we vooral binnen het programma wonen, bijvoorbeeld voor de realisatie van brede scholen, het nieuwe zwembad en het gemeentelijk rioleringsplan.