Jaarrekening 2017

menu

4.3 Post onvoorzien

De post onvoorzien ramen we in totaal en dus niet per programma. In de begroting 2017 namen we hiervoor een bedrag van € 250.000 op. Hoe we dit geld gebruikten leest u hieronder.

(bedragen x € 1.000)

Datum

Begrotingswijziging

Raadsvergadering

Onderwerp

Bedrag

Primitieve begroting

250

2e begrotingswijziging 2017 (vaststellen begroting)

8 november 2016

Jeugd en politiek

-10

2e begrotingswijziging 2017 (vaststellen begroting)

8 november 2016

Verhoging post onvoorzien

100

6e begrotingswijziging 2017 (2e bestuursrapportage)

6 november 2017

Afscheid burgemeester

-33

6e begrotingswijziging 2017 (2e bestuursrapportage)

6 november 2017

Algemene inzet 2e berap

-307

Totaal

0