Jaarrekening 2017

menu

Kredieten

Overname en beëindiging kredieten

In 2017 waren in totaal 59 kredieten beschikbaar voor een totaal bedrag van € 65,8 miljoen. Eind 2017 resteert hiervan nog € 49 miljoen.

Bij de jaarrekening sluiten we 24 kredieten af. In totaal met een voordeel van € 343.000. De overige 35 kredieten nemen we mee naar 2018.

Welke kredieten we beëindigen en we welke we overnemen in 2018 leest u in de bijlage.

Overnemen kredieten

Voor de kredieten die we meenemen naar 2018 geldt dat het oorspronkelijk beschikbare budget gelijk blijft. Een aantal kredieten pasten we aan. Welke dat zijn, leest u in onderstaande tabel. In totaal gaat het om een verlaging van € 302.000.

(bedragen x € 1.000)

verhoging

verlaging

Reconstructie Stijn Streuvelslaan

250

-

Grondwateroverlast

-

68

VGRP Afkoppeling Leur-Oost

-

303

VGRP Bestrijding H2S hoofdriool

-

181

Totaal

250

552

In de toelichting leest u de reden van deze aanpassing.