Jaarrekening 2017

menu

Begrote en werkelijke opbrengst 2017

In onderstaand overzicht leest u de begrote opbrengst en de werkelijke opbrengst van de belastingen en rechten in 2017. De oorzaken van de verschillen lichten we toe bij het betreffende programma.

Lokale heffingen

Begrote opbrengst

Werkelijke opbrengst

(bedragen x € 1.000)

2017

2017

Verschil

V/N

Onroerendezaakbelasting

8.000

7.960

-40

N

Reinigingsheffingen

3.527

3.516

-11

N

Rioolheffingen

4.140

4.078

-62

N

Hondenbelasting

218

223

5

V

Lijkbezorgingsrechten

133

110

-23

N

Precariobelasting

40

34

-6

N

Leges omgevingsvergunningen

1.465

1.523

58

V

Overige leges

939

920

-19

N

Marktgelden

43

40

-3

N

Parkeerbelasting

619

631

12

V

Totaal

19.124

19.035

-89

N