Jaarrekening 2017

menu

Verstrekte structurele subsidies 2017

Naam

Aangevraagd bedrag 2017

Uitbetaald bedrag 2017

A.R.V. Achilles

5.000

5.000

Avoord Zorg & Wonen / Alzheimercafe

9.500

9.500

Avoord Zorg & Wonen / Eetpunten

7.500

7.500

Avoord Zorg & Wonen / Schaapskooi

7.200

7.200

Baanlozen / huur Drempel

20.599

20.599

Baanlozen Activiteiten Centrum

8.950

8.950

Badmintonclub B.C. Saturnus

2.250

2.250

Beheerstichting de Vleer

-1.867

-

Buurtbelang de Keen

1.579

1.579

Buurtbelang Grauwe Polder

11.439

11.439

Buurtschap 'Hilsebergen'

125

125

Buurtvereniging Bankenstraat

125

125

Buurtvereniging De Zandspui

125

125

Buurtvereniging D'n Donk

125

125

Buurtvereniging d'n Hill

125

125

Buurtvereniging Rondom de Bremberg

125

125

Buurtvereniging Zundertseweg/Klappenberg

125

125

Cabaret Onvermeidelijk

1.650

606

Centrum West / huur Drempel

520

520

Constantia Etten-Leur

8.632

7.800

De Bosrakkertjes

450

-

EHBO Vereniging Joannes De Deo

1.250

1.250

Etten-Leurse Basketball Club E.L.B.C.

4.250

4.250

GGZ Breburg

4.500

90.258

Grauwe Polder / bijdr. Beheer Gong

1.000

1.000

Grauwe Polder / huur Gong

23.253

23.253

H.S.V. The Stags

-

-

Handbalvereniging Internos

15.142

7.722

Het Huysmuseum

3.600

-

Hockeyclub Etten-Leur

15.000

7.500

Indigo Brabant

20.010

20.010

IVN / Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o.

2.411

-

IVN huursubsidie

-

21.664

KBO Leur

1.850

500

Korfbalvereniging E.L.K.V.

5.000

5.000

Kring KBO Etten-Leur

-

-

Local FM

-

19.072

Maaltijdendienst stichting Hulp in Nood

34.000

2.247

Molenstichting Noord-Brabant

250

250

Monumentenwacht

7.553

7.553

Muziekschool T. van den Maagdenberg

-

-

Nieuwe nobelaer huur stationsstr 28

-

10.805

O.M.N.I. Sportvereniging Poldersport

-

-

Oecumenisch inloophuis ETTEN-LEUR

750

750

Oranjestichting

2.900

1.500

Orgelkring Jacobus Zeemans

1.455

-

Orkest Pro Musica

1.350

500

Passion2gether

750

750

Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn

1.650

1.650

Ponyclub Concordia florebit

400

400

Protestants Christelijke Ouderen Bond (P.C.O.B.)

1.185

500

RKVV Internos

2.800

2.800

Rugbyclub R.E.L.

14.118

4.200

S.C. Unitas '30

7.500

7.500

Scouting / exploitatiebijdr. Wipakker

1.682

1.682

Scouting / hr Beuken

36.695

36.695

Scouting / hr Kokkestraat

12.839

12.839

Scouting / hr Vijfhuizenweg

22.344

22.344

Scouting / hr Wipakker

2.429

2.429

SDW West-Brabant

791

791

Sint Nicolaasvereniging Etten-Leur

1.249

1.200

Slachtofferhulp Nederland

11.128

11.128

Sportvereniging D.I.O.

8.640

8.640

St. Leergeld Noord-West Brabant

25.000

10.000

St. Nwe Nobelaer - Beeldend kunst

215.936

215.936

St. Nwe Nobelaer - Bibliotheek

1.037.048

1.037.048

St. Nwe Nobelaer - muz ballet dans drama

998.120

998.120

St. Nwe Nobelaer - Theater - Ov. Recreatief

1.055.374

1.055.374

St. sportgala

1.929

1.929

Stg. Stedenband Etten-Leur/Siauliai

3.632

3.632

Stg. Stedenband Etten-Leur/Siauliai (25 jr)

7.500

-

Stichting Alzheimer Nederland, afd. BREDA E.O.

250

250

Stichting Art2gether

-

-

Stichting ASE

32.801

32.224

Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur

5.773

5.700

Stichting de Noodkreet

5.040

-

Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht in Nederland

1.000

-

Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan Uten Houte

21.803

12.000

Stichting Instuif 'Het Zorgenkind'

17.643

17.643

Stichting Internationale Vrouwendag EL (SIVEL)

1.200

568

Stichting Jeugdland

37.001

37.001

Stichting MaMi

-

2.500

Stichting Nederlands Drukkerijmuseum Etten-Leur

242

-

Stichting Scouting ETTEN-LEUR

69.038

69.038

Stichting Seniorenraad ETTEN-LEUR

3.500

3.500

Stichting Theatergroep Josjes

1.200

1.000

Stichting Ut Praotuis

22.061

22.061

Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur

9.700

10.000

Stichting Vincent van Gogh huursubsidie

-

14.032

Stichting Wijkbelang Hooghuis

500

500

Stichting WMO Adviesraad Etten-Leur

3.500

3.500

Streekmuseum Jan Uten Houte huur subs

-

2.179

Surplus / huur jongerencentrum

5.197

5.197

Surplus alg maatsch werk

515.804

515.804

Surplus budgetcoaches

25.000

25.000

Surplus Buurtsport

14.500

14.500

Surplus expl JOC

1.948

1.948

Surplus formulierenteam

37.136

37.136

Surplus frontoffice CJG

12.465

12.465

Surplus jeugd en jongerenwerk

320.190

320.190

Surplus schuldhulpverl

50.000

50.000

Surplus vrijwilligers centrale

246.159

246.159

Surplus wijkwerk buur voor buurt

198.248

198.248

T.C. de Vijfhuizen

2.336

2.336

T.C. Etten

1.361

1.361

Tafeltennisvereniging Tanaka

1.750

1.750

Theatr'EL

800

-

Toneelvereniging 'Mag Het Licht Uit'

1.212

-

Twirling Sport West-Brabant

1.100

1.100

V.V. D.S.E.

-

-

Volleybalvereniging 'ROWI'

4.471

2.119

W.A.O.-vereniging ETTEN-LEUR

685

685

WAO-ver. / huur Wipakker

1.472

1.472

Werkgroep ontmoetingsdag Maria Parochie

800

800

Wijkvereniging / Buurtbelang Banakkers

8.465

8.465

Wijkvereniging Centrum Oost

8.800

500

Wijkvereniging Centrum West

9.300

8.000

Wijkvereniging de Baai

500

-

Wijkvereniging Etten-Leur Noord Kontakt

500

500

Wijkvereniging Grient

500

500

Wijkvereniging Hoge Neer

500

500

Wijkvereniging Sanderbanken

500

-

Wijkvereniging Schoenmakershoek

4.500

4.500

Zwem-&Waterpolo Club DIO

4.850

4.850

Wijkfunctie brede school de Vleer

-

10.770

Wijkfunctie brede school Overkant

-

11.664

Wijkbusverenigingen

-

-

Een waardig afscheid van abortuskinderen

5.500

-

Cabaret Onvermeidelijk

1.650

-

Stichting Tour de Leur

1.500

1.500

Surplus Clientondersteuning meedenkvoorziening

75.000

75.000

Veilig verkeer Nederland

17.985

11.828

Vereniging Wijkbus Etten-Leur

1.212

1.212

Buurtvereniging ZEZ

1.212

1.212

Buurtvereniging ZRE

1.212

1.212

KBO Etten c/z

500

500

VAC vrouwen advies commissie

1.700

1.700

Surplus project vrijwilligers

10.000

10.000

Totaal

5.531.311

5.572.867