Jaarrekening 2017

menu

Burgerparticipatie en de gemeenteraad

Aantal

2013

2014

2015

2016

2017

informatiebijeenkomsten (= de raad luistert)

9

8

5

15

7

onderwerpen tijdens informatiebijeenkomst

31

19

11

20

19

personen met inbreng tijdens informatiebijeenkomst

64

34

21

34

37

gemiddeld aantal onderwerpen per informatiebijeenkomst

3,4

2,4

2,2

1,3

2,7

gemiddeld aantal personen dat inbreng levert per informatiebijeenkomst

7,1

4,3

4,2

2,3

5,3

gemiddeld aantal personen dat inbreng levert per geagendeerd onderwerp

2,1

1,8

1,9

1,7

1,9