Jaarrekening 2017

menu

Omschrijving

Het doel van de Wrgt is dat de volksvertegenwoordiging zoveel mogelijk het toezicht op de taakuitvoering door het college van burgemeester en wethouders houdt. Volgens de Wrgt heeft de gemeente per beleidsdomein met één toezichthouder te maken: de provincie of het Rijk. Uitgangspunten bij de relatie tussen de gemeente en de toezichthouder zijn: vertrouwen en terughoudendheid. Daarom is het belangrijk dat alle informatie over de prestaties van de gemeente gemakkelijk in te zien is.

De informatie wordt gebruikt voor zowel de horizontale verantwoording (van het college van B&W aan de gemeenteraad) als voor het verticaal interbestuurlijk toezicht (het toezicht van provincie of Rijk op de gemeente).