Jaarrekening 2017

menu

Materiële vaste activa

Kostenplaats

Boekwaarde 1-1-2017

Afschrijving t/m 2016

Investering 2017

Desinvesteringen 2017

Rente 2017

Afschrijving 2017

Kapitaallasten 2017

Boekwaarde 31-12-2017

Stadskantoor

10.235.345

5.319.958

78.194

102.353

417.047

519.400

9.896.492

Bestuurs- en vergadercentrum

64.541

53.728

-

645

6.977

7.622

57.564

Personeelskosten algemeen

40.045

-

27.954

400

400

67.999

ICT Werkplek

-

-

74.699

-

-

74.699

Financiën

-

-

52.294

-

-

52.294

Informatie

223.900

393.011

11.833

2.239

92.790

95.029

142.943

Buitendienst

7.034

11.723

70

2.345

2.415

4.689

Gemeentewerf

1.067.018

540.683

33.047

10.670

65.339

76.010

1.034.726

Werkbussen

505.784

79.104

23.980

5.058

76.238

81.296

453.526

Vrachtwagens

99.055

156.750

991

35.486

36.477

63.569

Veegmachines

211.980

84.792

2.120

42.396

44.516

169.584

Tractoren

24.677

57.531

78.290

247

10.154

10.401

92.813

Raad

9.941

9.941

99

4.971

5.070

4.971

Bestuursondersteuning B&W

48.123

69.953

481

4.375

4.856

43.748

Ambitie dienstverlening

273.235

-

17.724

2.732

2.732

290.959

Huwelijken

53.409

116.342

534

7.437

7.971

45.971

Landmeten

29.932

7.483

299

7.483

7.782

22.449

Preparatie

1.751.745

1.326.565

17.517

67.930

85.447

1.683.815

Sociale veiligheid

28.822

7.206

288

3.603

3.891

25.220

Klein onderhoud verhardingen

682.137

1.536.845

267.243

6.821

6.821

949.380

Gladheidbestrijding

242.607

152.253

2.426

35.982

38.408

206.625

Fietsstallingen

-

69.935

-

Verkeersbeleid

-

363

18.023

-

-

18.023

Uitvoering verkeersmaatregelen

16.777

144.583

168

16.777

16.944

-

Beheer openbare verlichting

-

327

50

-

-

50

Straatparkeren

303.489

182.093

3.035

60.698

63.733

242.791

Parkeergarage

12.326.659

4.349.512

123.267

334.578

457.844

11.992.081

Verhuur/verpachting grond

50.426

-

504

504

50.426

Huisvesting BBO

35.094.666

8.229.641

9.303.787

350.947

1.491.691

1.842.638

42.906.761

Huisvesting BSO

84.222

334.573

842

21.051

21.893

63.172

Kunst

307.747

-

473.330

3.077

3.077

781.077

Nieuwe zwembad De Banakker

372.583

631.731

6.547.369

3.726

-

3.726

6.919.952

Tennisbanen

200.000

-

2.000

2.000

200.000

Gymlokalen

29.117

68.449

291

7.642

7.933

21.475

Lage Banken sportterreinen

4.438.073

1.044.861

44.381

125.315

169.696

4.312.758

Hoge Neerstraat sportterreinen

1.421.397

544.966

46.769

14.214

85.274

99.488

1.382.892

De Streek sportpark

2.050.606

401.508

20.506

120.624

141.130

1.929.982

Sportpark Trivium

515.674

891.726

5.157

26.393

31.550

489.281

Gemeentelijke monumenten

437.150

389.868

4.371

33.515

37.887

403.635

Hondenuitlaatvoorzieningen

-

-

80.890

-

-

80.890

Westpolderplas

21.084

22.841

211

1.757

1.968

19.327

Volkstuinen

240.538

143.857

2.405

14.149

16.555

226.389

Maatwerkvoorz. Natura immaterieel WMO

17.008

25.512

170

8.504

8.674

8.504

Huisvesting ouderenwerk

-

2.145.151

9.270

-

9.270

9.270

-

Huisvesting soc. cult. activiteiten

224.859

463.835

2.249

145.312

147.560

79.548

Huisvesting Jeugd- en jongerenwerk

272.405

498.600

30.460

2.724

63.992

66.716

238.873

Glasinzameling

72.332

185.912

723

24.111

24.834

48.221

Textiel

24.111

61.971

241

8.037

8.278

16.074

Kunststof

96.506

24.127

965

8.042

9.007

88.464

Huisvuil restafval

613.601

144.256

11.914

6.136

46.291

52.427

579.224

Milieustraat

2.612.007

332.364

26.120

67.364

93.485

2.544.642

Compostering

55.822

40.458

558

3.622

4.180

52.200

Pompgemalen/bergbezinkbassins

35.899

94.352

359

5.467

5.826

30.432

Drukriolering

77.142

226.808

771

11.341

12.112

65.801

Riolering algemeen

14.488.988

8.820.309

516,509-

144.890

960.717

1.105.607

13.011.762

Beheer begraafplaatsen

355.716

104.357

126.000

3.557

9.138

12.695

472.578

Verspreide percelen

1.405.215

1.405.215

Panden

4.874.884

1.159.793

3.000.000

27.369

27.369

1.847.515

6830 - project 3065

935.000

935.000

6830 - project 3067

295.000

295.000

692208 Dienstverlening Hart van West-Brabant

256.623

28.514

2.566

28.514

31.080

228.109

Eindtotaal

100.222.656

41.731.020

16.796.611

3.000.000

927.126

4.647.108

5.574.233

109.372.159