Jaarrekening 2017

menu

4.7 Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

In de jaarrekening 2017 staat in paragraaf 4.11.14 een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves zijn in principe incidenteel.

Structurele toevoegingen of onttrekkingen zijn:

• onttrekkingen aan financieringsreserves /dekkingsreserves (kapitaallasten)

• onttrekkingen uit (bestemmings)reserve voor een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor de structurele mutaties in de reserves als volgt te presenteren: