Jaarrekening 2017

menu

Kerngegevens

Sociale structuur

1-1-2017

31-12-2017

CBS

Aantal inwoners

43.027

43.532

- 0 - 19 jaar

9.787

9.906

- 20 - 64 jaar

24.932

25.062

- 65 jaar en ouder

8.308

8.564

Fysieke structuur

1-1-2017

31-12-2017

Aantal woonruimten

18.408

18.513

ha

ha

bebouwde kom

1.357

1.357

buiten de bebouwde kom

4.235

4.235

Totale oppervlakte gemeente

5.592

5.592

Bedrijventerreinen (Vosdonk, Trivium, Zwartenberg, Attelaken

455

455

Verhardingen zoals wegen, fiets-en voetpaden

272

272

Openbaar groen (binnen en buiten de bebouwde kom

439

439

met waterpartijen en bermen; geen sportvelden)