Jaarrekening 2017

menu

Voorwoord

In het laatste jaar van de raadsperiode 2014-2018 is hard gewerkt om het raadsprogramma af te ronden. En dat is gelukt. Het financieel resultaat van 2017 laat zien dat we scherper hebben gestuurd op de financiën. Een kleine min zien we nu eenmaal liever dan een te groot overschot. Bovendien horen we nog steeds bij de vijf goedkoopste gemeenten in West-Brabant. Zo dragen wij met genoegen het stokje over aan het volgende gemeentebestuur.

Samen kom je verder

Met de laatste jaarrekening van deze periode permitteren we het ons om kort iets te zeggen over het realiseren van het raadsprogramma 2014-2018. Het raadsprogramma is destijds vertaald in een document waarin de beleidskaders en doelstellingen zijn vastgelegd. In het collegewerkprogramma namen we alle actiepunten op. Vele punten zijn met succes gerealiseerd. En daar mogen we, gemeenteraad, college, organisatie én niet te vergeten onze 5 O’s (Onderwijs, Ondernemers, Overheden, maatschappelijke Organisaties en Onze inwoners), trots op zijn. Dat lukt alleen maar als je het samen doet. Een inmiddels beproefd recept voor onze stabiele, mooie en fijne gemeente waar we op deze manier samen voor zorgen en verder ontwikkelen.

Vinger aan de pols

Zorgen hadden we natuurlijk ook in 2017. De balans tussen de inkomsten en uitgaven in het Sociaal domein is en blijft kwetsbaar. Ook bij de WVS gaat de uitstroom minder snel dan de afbouw van de beschikbare middelen. We probeerden hier zo goed mogelijk in te sturen en continu vinger aan de pols te houden. Voor deze jaarrekening concluderen we dat de uitgaven voor Jeugdzorg en de Wmo geleidelijk stijgen en dat we de komende jaren moeten investeren om de kosten te beheersen.

Van afscheid naar een nieuwe frisse blik

Vorig jaar stond niet alleen in het teken van de afronding van deze bestuursperiode, maar namen we al afscheid van Heleen van Rijnbach als burgemeester. We zijn ook haar onze dank verschuldigd voor alles wat we realiseerden. Direct daarna verwelkomden we Miranda de Vries als onze nieuwe burgemeester. Zij complimenteerde ons allen met onze prachtige gemeente. Het is fijn als iemand met een frisse blik naar Etten-Leur kijkt en je vertelt wat ze ziet. Van binnenuit zie je vaak alleen de verbeterpunten en daar werken we terecht hard aan. Maar het is goed om je te realiseren dat we het goed hebben in Etten-Leur en daar ook bij stil staan.