Jaarrekening 2017

menu

Verstrekte leningen en garantstellingen

Verstrekte leningen

De gemeente neemt niet alleen geld op, maar verstrekt ook leningen. Het openstaande bedrag aan verstrekte leningen bedroeg op 31 december 2017 € 4,7 miljoen (€ 7,3 miljoen op 31 december 2016). Hiervan heeft € 2,2 miljoen betrekking op de hypotheken aan (voormalig) personeel. De overige € 1,6 miljoen zijn meerdere kleinere leningen. Een toelichting vindt u bij de financiële vaste activa.

De verlaging van € 2,6 miljoen in 2017 ontstond voornamelijk door de aflossingen op de hypotheken. Ook zijn leningen van Nieuwe Nobelaer afgelost.

Garantstellingen

Een ander onderdeel van de financieringsfunctie is garantstelling. Bij een garantstelling nemen we de schulden over als een partij niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Garantstellingen vinden alleen plaats in het kader van de publieke taak en we stellen ons hier terughoudend bij op.

Daarnaast proberen we de garantstelling samen met andere partijen in te vullen. Bij sportverenigingen staat de gemeente bijvoorbeeld voor 50% garant. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staat garant voor de andere 50%.

Een totaaloverzicht van alle garantstellingen leest u in de bijlagen.