Jaarrekening 2017

menu

Risico's grondexploitatie 1 januari 2018

Woningbouwlocaties

boekwaarde

Risico

Geprognosticeerd resultaat

Schoenmakershoek-Oost

3.595.000

2.500.000

-1.730.000

9.050

Spoorzone Don Bosco

-325.000

150.000

0

0

Spoorzone Juvenaat

4.145.000

2.540.000

-2.060.000

22.000

De Streek

2.365.000

1.000.000

4.145.000

45.550

Nobelaer

1.760.000

100.000

85.000

8.250

Haansberg-Oost

3.955.000

1.750.000

1.660.000

40.500

Vrijkomende schoollocaties

-540.000

100.000

480.000

5.800

Bedrijventerreinen

Vosdonk-Zuid

2.300.000

200.000

935.000

28.150

Vosdonk Noord

-590.000

3.500.000

0

Verspreide bedrijfskavels

1.720.000

200.000

-615.000

14.300

Kantoorlocaties

Trivium

1.750.000

100.000

-160.000

8.450

Totaal

20.135.000

12.140.000

2.740.000

182.050

Materiële vaste activa

boekwaarde

Risico

Geprognosticeerd resultaat

Westpolderpad

200.000

10.000

200.000

40.250

Bankenstraat

1.140.000

60.000

1.140.000

172.650

Hoge Haansberg

935.000

50.000

935.000

200.800

Groene Wig

295.000

15.000

295.000

63.700

Hilsebaan

70.000

5.000

70.000

11.950

Totaal

2.640.000

140.000

2.640.000

489.350

Panden

boekwaarde

Risico

OZB of taxatiewaarde

Schoolwoningen De Keen

515.000

25.000

800.000

1.275

Bankenstraat 17

325.000

0

600.000

7.800

Hoevenseweg 34

660.000

120.000

540.000

12.950

E. Poppelaan 8

350.000

0

535.000

3.675

Totaal

1.850.000

145.000

2.475.000

25.700

Totaal exploitatiegebieden

24.625.000

12.425.000

Totalen

boekwaarde

Risico

Woningbouwlocaties

14.955.000

8.140.000

Bedrijventerreinen

3.430.000

3.900.000

18.385.000

12.040.000

Kantoorlocaties

1.750.000

100.000

Materiële vaste activa

2.640.000

140.000

Panden

1.850.000

145.000

Maximaal risico

24.625.000

12.425.000

Minimale waarde gronden en panden

Voorzieningen exploitatie tekorten

Woningbouwlocaties

8.469.688

3.792.000

Bedrijventerreinen

3.183.750

618.000

11.653.438

4.410.000

Kantoorlocaties

845.000

160.000

Materiële vaste activa

2.640.000

0

Panden

1.850.000

0

Minimale waarde en voorzieningen

16.988.438

4.570.000

Maximaal risico

37.050.000

Minimale waarde en voorzieningen

21.558.438

Gecorrigeerd risico

15.491.563

Reëel risico

35%

5.430.000

Geprognosticeerd resultaat

voorraad gronden m²

Woningbouwlocaties

2.580.000

131.150

Bedrijventerreinen

320.000

42.450

2.900.000

173.600

Kantoorlocaties

-160.000

8.450

Verspreide percelen

2.640.000

489.350

Totaal

5.380.000

671.400