Jaarrekening 2017

menu

Onderhoudsvoorzieningen

Het verloop van de onderhoudsvoorzieningen leest u in dit overzicht:

bedragen x € 1.000

Stand

onttrekkingen

onttrekkingen

Stand

1-1-2017

Stortingen

begroot

werkelijk

31-12-2017

Beheren op niveau

13.386

6.746

6.139

8.080

12.052

Gebouwenbeheer

3.154

606

382

689

3.071

Veiligheid elektrische installaties

353

67

301

303

117

Groot onderhoud sportaccommodaties

2.187

371

324

230

2.328

Onderhoud inventaris gymlokalen

134

26

37

24

136

Beheren op niveau

Vanuit de tweejarige planning projecten 2016 Wegen voerden we ook enkele projecten in 2017 uit. De uitgevoerde projecten beschreven we bij Beheren op Niveau.

Gebouwenbeheer

Naast de geplande werkzaamheden 2017 voerden we ook uitgestelde werkzaamheden van 2016 uit. Een voorbeeld hiervan is de brandmeldinstallatie in de parkeergarage in het centrum.

Veiligheid elektrische installaties

De kosten van het totale veiligheidsbeleid elektrische installatie van alle gemeentelijke objecten is ondergebracht in een voorziening. Het gaat dan om alle gebouwen, pompgemalen, drukriolering, openbare verlichting enzovoort.

Kosten die we hieruit betalen zijn onder andere voor periodieke instructie van voldoende opgeleide personen (eenmaal per 3 jaar), periodieke inspecties van de installaties (eenmaal per 6 jaar) en verdere verwante werkzaamheden. De laatste inspectie vond plaats in 2015.

Onderhoud sportaccommodaties

Door gunstige aanbestedingen vallen de werkelijke kosten lager uit. Een deel van de geplande projecten ronden we in 2018 af.