Jaarrekening 2017

menu

Verantwoordingsjaar 2017

Tegelijk met het besluit over de jaarrekening 2017, vragen we de raad om haar oordeel over de toezichtinformatie. We vragen de raad om uit te spreken of het college heeft voldaan aan haar wettelijke medebewindstaken.