Jaarrekening 2017

menu

Kredieten programma 1 - beeindigd

Totaal gevoteerd

Uitgaven

Beschikbaar / tekort

Investering

krediet

t/m 2017

31-12-2017

Toelichting

7096038 Voorzieningen gemeentewerf 2012

801.300

718.075

83.225

Project uitgevoerd. Krediet sluiten.

7096045 Vervanging wagen 1

46.500

37.137

9.363

Auto geleverd. Krediet sluiten.

7096046 Vervanging wagen 2

46.500

33.882

12.618

Auto geleverd. Krediet sluiten.

7096047 Vervanging wagen 35

36.000

25.789

10.211

Auto geleverd. Krediet sluiten.

7096048 Vervanging wagen 36

41.500

27.002

14.498

Auto geleverd. Krediet sluiten.

7096049 Vervanging wagen 37

56.700

48.612

8.088

Auto geleverd. Krediet sluiten.

7096050 Vervanging wagen 38

56.700

52.582

4.118

Auto geleverd. Krediet sluiten.

7096052 Vervanging wagen 6 (storingsdienst)

47.200

35.444

11.756

Auto geleverd. Krediet sluiten.

7096053 Vervanging wagen 7

47.200

34.705

12.495

Auto geleverd. Krediet sluiten.

7096054 Vervanging wagen 8

47.200

60.374

-13.174

Auto geleverd. Krediet sluiten.

7096055 Vervanging wagen 9

47.200

6.827

40.373

Auto geleverd. Krediet sluiten.

7096070 Aanschaf Tangelo

50.000

52.294

-2.294

Om de werkzaamheden aan de P&C-cyclus efficiënter uit te voeren hebben we Tangelo aangeschaft.

TOTAAL

1.324.000

1.132.723

191.277