Jaarrekening 2017

menu

Taakstelling bedrijfsvoering

De taakstelling om te bezuinigen voor 2017 bedroeg € 250.000. Deze taakstelling realiseerden we ruimschoots. Bij de tweede bestuursrapportage brachten we het overschot van € 77.000 hiervan ten gunste van het resultaat.

Bij de eerste bestuursrapportage is € 200.000 beschikbaar gesteld om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Daarnaast is vanuit de resultaatbestemming 2016 € 190.000 beschikbaar gesteld voor het implementeren van leantrajecten. We gebruikten deze budgetten onder andere voor de aanschaf en implementatie van een programma voor sturingsinformatie, het digitaliseren van diverse processen (onder andere het trouwportaal en de verkiezingen), ontwikkeling van een digitaal portaal voor cliënten van WMO en Jeugd en het digitaliseren van interne processen.