Jaarrekening 2017

menu

Financieel overzicht

Voor de verbonden partijen zijn de volgende bedragen begroot en gerealiseerd:

Gemeenschappelijke regeling

Gewijzigde

Eigen

Vreemd

(bedragen x € 1.000)

begroting 2017

Realisatie 2017

vermogen 31-12-2017

vermogen 31-12-2017

Resultaat 2017

GGD West-Brabant

1.491

1.501

4.923

11.144

361

Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

0

0

13.041

27.232

478

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR)

2.112

2.112

23.624

31.059

3.410

Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS)

6.404

6.404

1.403

22.108

-597

Regio West-Brabant (RWB)

288

288

390

7.656

332

Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst-Zevenbergen

10

10

1.360

25.277

290

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

641

628

191

3.513

146

West-Brabants Archief (WBA)

116

116

178

1.397

150

Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant (Bureau Leerplicht)

57

55

22

906

22

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

527

467

6.761

5.695

3.807

Werkplein Hart van West-Brabant

2.361

2.289

605

20.675

605

ICT Samenwerking West Brabant-West (ICT WBW)

711

637

0

1.618

543

Totaal

14.718

14.507

52.498

158.280

9.547

Deelnemingen

Gewijzigde

Eigen

Vreemd

(bedragen x € 1.000)

begroting 2017

Realisatie 2017

vermogen 31-12-2017

vermogen 31-12-2017

Resultaat 2017

Stichting inkoopbureau West-Brabant

139

139

-50

726

-50

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

9.828 aandelen

9.828 aandelen

4.953.000

135.072.000

393.000

N.V. Brabant Water

55.211 aandelen

55.211 aandelen

560.451

399.576

35.987

N.V. Rewin West-Brabant

20.000 aandelen

20.000 aandelen

1.036

1.239

56

Totaal

5.514.437

135.473.541

428.993