Jaarrekening 2017

menu

Kwijtscheldingsbeleid

Onder bepaalde voorwaarden hoeven inwoners geen rioolheffing en afvalstoffenheffing te betalen. Dit geldt alleen voor inwoners met een inkomen van minder dan 100% van de bijstandsnorm. We noemen dit kwijtschelding.

In onderstaande overzicht leest u de verleende bedragen aan kwijtschelding.

(bedragen x € 1.000)

2016

2017

Kwijtschelding

371

386