Jaarrekening 2017

menu

Thema 3 Economische zaken

Thema 3 Economische zaken

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

3-1 Economische ontwikkeling

255

21

-234

3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

3-3 Bedrijfsloket en regelingen

46

145

98

3-4 Economische promotie

0

0

0

Totaal thema 3

301

166

-136