Jaarrekening 2017

menu

Detailhandel en kantoren

De gemeente heeft in het Trivium een kavel voor grootschalige detailhandel in eigendom. De bestemming voor de kavel is ruimer. Met een marktpartij is in principe overeenstemming bereikt over de verkoop en het beoogde gebruik.

begroot m²

gerealiseerd m²

opties m²

Uitgifte detailhandel

-

-

8.452

Kantoren

In de 'Kantorenvisie' staat beschreven op welke locaties we ruimte zien voor kantoren. De focus ligt op Oostpoort. De gemeente heeft geen grond voor kantoren meer in eigendom. In regionaal verband maakten we afspraken om daar waar mogelijk het volume te laten krimpen.