Jaarrekening 2017

menu

4.11.1 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit twee onderdelen: investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Deze lichten we hieronder toe:

Investeringen met economisch nut

Economisch nut (bedrag x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2017

Investeringen 2017

Desinvesteringen 2017

Afschrijving 2017

Boekwaarde 31-12-2017

a. Gronden en terreinen

10.309

0

0

277

10.032

b. Woonruimten

4.335

0

3.000

0

1.335

c. Bedrijfsgebouwen

67.079

16.391

0

2.856

80.615

d. Grond-, weg- en waterbouwk.werk

15.298

-465

0

994

13.838

e. Vervoermiddelen

881

141

0

175

847

f. Machines, apparaten en installaties

561

0

0

98

463

g. Overige materiele vaste activa

1.759

528

0

241

2.047

Totaal

100.223

16.595

3.000

4.641

109.177

Toelichting
In 2017 investeerden we met name in Brede Scholen (ruim € 9 miljoen) en het nieuwe zwembad (€ 6,5 miljoen)

Investeringen met maatschappelijk nut

Maatschappelijk nut (bedrag x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2017

Investeringen 2017

Desinvesteringen 2017

Afschrijving

Boekwaarde 31-12-2017

a. Gronden en terreinen

0

0

0

0

0

b. Woonruimten

0

0

0

0

0

c. Bedrijfsgebouwen

0

0

0

0

0

d. Grond-, weg- en waterbouwk.werk

0

201

0

6

195

e. Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

f. Machines, apparaten en installaties

0

0

0

0

0

g. Overige materiele vaste activa

0

0

0

0

0

Totaal

0

201

0

6

195

Toelichting
De investeringen in activa met maatschappelijk nut betroffen diverse reconstructies van wegen. Tot en met 2016 schreven we deze investeringen direct af maar dat is door nieuwe regelgeving vanaf 2017 niet meer toegestaan. Vanaf 2017 activeren we deze kosten dus weer.