Jaarrekening 2017

menu

Thema 7 Volksgezondheid en milieu

Thema 7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

7-1 Volksgezondheid

1.928

0

-1.928

7-2 Riolering

7.417

4.099

-3.318

7-3 Afval

4.852

4.891

39

7-4 Milieubeheer

669

24

-645

7-5 Begraafplaatsen

259

110

-148

Totaal thema 7

15.125

9.125

-6.001