Jaarrekening 2017

menu

Investeringen

In de tabel leest u per programma het verloop van de investeringskredieten in 2017:

Programma

Beschikbaar

uitgaven

uitgaven

nog

(bedragen x € 1.000)

gesteld

t/m 2016

2017

beschikbaar

1. Bestuur en dienstverlening

5.116

2.001

304

2.811

2. Wonen

81.037

18.354

16.493

46.190

3. Samenleven

-

-

-

-

Totaal

86.153

20.355

16.797

49.001

We investeerden in 2017 bijna € 17 miljoen. Van de investeringskredieten is eind 2017 nog € 49 miljoen over.

De grootste investeringsuitgaven in 2017 waren:

(bedragen x € 1.000)

Brede scholen (Grauwe Polder)

9.000

Nieuw zwembad

6.500

Diverse investeringen

1.300

Een specificatie van alle investeringskredieten inclusief toelichting leest u in de bijlage.