Jaarrekening 2017

menu

Ontvangen subsidies 2017

Subsidie verstrekker

Subsidieregeling

Project

Aangevraagd subsidiebedrag

Verleende subsidie (opbrengsten) totaal

Status: Aanvraag, Uitvoering, Verantwoording, Afgerond

Provincie Noord-Brabant

Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2016 § 4: GGA-regio's

Mensgerichte maatregelen 2017

73.920

63.024

Verantwoording

Provincie Noord-Brabant

Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2016 § 4: GGA-regio's

Fietspaden KSE Etten-Leur

70.300

69.011

afgerond

Provincie Noord-Brabant

Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2016 § 4: GGA-regio's

Fietspaden Schoonhout

55.100

55.100

afgerond

Provincie Noord-Brabant

Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2013

Reconstructie Lange Brugstraat

25.300

25.300

afgerond

Kunstbalie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit 2013 - 2016

82.029

82.029

afgerond

A + O Fonds

Impulsregeling

De overheid in beweging

5.000

5.000

Afgerond

A + O Fonds

Jongerenregeling

Jongerenregeling

2.500

2.500

Afgerond

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Subsidieregeling ESF 2014-2020

Leergangmodule Zelfregulering BAG gemeente

10.000

10.000

afgerond

A + O Fonds

Jongerenregeling

Jongerenregeling

2.500

2.500

afgerond

Kunstbalie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 - 2020

85.664

21.416

Uitvoering

RWB

Vervolgaanpak toegankelijkheid OV en/of andere alternatieven voor Wmo-maatwerkvervoer Regio West-Brabant

Leerlingenvervoer

19.992

11.062

Verantwoording

RWB

Vervolgaanpak toegankelijkheid OV en/of andere alternatieven voor Wmo-maatwerkvervoer Regio West-Brabant

Opstapdagen 2017

70.751

63.446

Verantwoording

RWB

Vervolgaanpak toegankelijkheid OV en/of andere alternatieven voor Wmo-maatwerkvervoer Regio West-Brabant

Mentale toegang reguliere openbaar vervoer stimuleren

4.040

4.040

Verantwoording

Totaal

507.097

414.429