Jaarrekening 2017

menu

4.5 Vennootschapsbelasting

Over de betaling van de vennootschapsbelasting bestaan nog veel onduidelijkheden. Deze onduidelijkheden zijn er over het gemeentelijk grondbedrijf, parkeren en afval. De belastingdienst is er tot op heden nog niet in geslaagd om op landelijk niveau duidelijkheid te verschaffen. Om te voorkomen dat de gemeente Etten-Leur geen beroep kan doen op toekomstige toezeggingen wachten we zo lang mogelijk met het indienen van de aangifte. Uiteraard bewaken we de termijnen kritisch.

Voor de jaarrekening maakten we op basis van verschillende scenario's een geactualiseerde inschatting van de balanspost te betalen vennootsschapsbelasting over 2016 en de last over het jaar 2017. Voor beide jaren betaalden we voorlopige aanslagen. Hiermee beperken we de verschuldigde belastingrente.