Jaarrekening 2017

menu

Klachten

klachtenregeling

2013

2014

2015

2016

2017

Totaal aantal klachten

24

29

25

30

26

Gegrond

2

3

2

3

3

Ongegrond

0

3

0

3

5

Deels gegrond/ongegrond

0

0

0

1

0

Ingetrokken

3

1

4

2

1

Niet in behandeling genomen

1

5

3

2

1

Geen oordeel*

2

7

0

2

0

Niet tot oordeel gekomen, naar tevredenheid opgelost**

15

6

12

15

4

In behandeling

1

1

0

0

0

Geen klacht

0

2

2

2

9

Doorgezonden naar bevoegde instantie

0

1

2

0

3

* er is spraken van klachten waar klager en beklaagde op elkaar staande verklaringen hebben afgelegd en de

verklaringen op geen wijze te controleren zijn.

** door middel van een gesprek, bezoek of anders met klager en/of beklaagde is een oplossing gevonden