Jaarrekening 2017

menu

Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

2-1 Verkeer en vervoer

8.826

1.194

-7.632

2-2 Parkeren

1.272

984

-287

2-3 Recreatieve havens

0

0

0

2-4 Economische havens en waterwegen

94

0

-94

2-5 Openbaar vervoer

20

0

-20

Totaal thema 2

10.211

2.178

-8.033