Jaarrekening 2017

menu

Omschrijving

De paragraaf Subsidies bevat twee onderdelen. Aan de ene kant verstrekt de gemeente aan partners subsidie, omdat zij doelen van het gemeentelijk beleid realiseren. Aan de andere kant verricht de gemeente inspanningen om zelf subsidies te verwerven. In deze paragraaf gaan we in op de hoofdlijnen van beide onderdelen.

Relatie met de programma’s

Subsidieverstrekking

De gemeente verstrekt subsidies voor activiteiten op het gebied van welzijn, zorg, educatie, natuur, monumenten, sport en cultuur, toerisme en recreatie.

Subsidieverwerving

De mogelijkheden tot verwerving van subsidies voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid onderzoeken we actief en benutten we indien mogelijk.