Jaarrekening 2017

menu

Thema 4 Onderwijs

Thema 4 Onderwijs

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

4-1 Openbaar basisonderwijs

156

0

-156

4-2 Onderwijs huisvesting

3.870

153

-3.717

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.570

373

-1.197

Totaal thema 4

5.596

526

-5.070