Jaarrekening 2017

menu

Kredieten programma 2 - beeindigd

Totaal gevoteerd

Uitgaven

Beschikbaar / tekort

Investering

krediet

t/m 2017

31-12-2017

Toelichting

7021124 Verkeersmaatregelen schoolomgeving KSE (uitgaven)

681.300

668.615

12.685

Subsidie is ontvangen. Alle werkzaamheden zijn afgerond. Krediet kan worden afgelsoten.

7021124 Verkeersmaatregelen schoolomgeving KSE (inkomsten)

-341.300

-340.011

-1.289

Bijdrage VGRP (44.900) en BON (226.100)

7042319 Brede school Spoorzone

9.210.457

9.192.877

17.580

De school is begin 2014 opgeleverd. Afronding van werkzaamheden omliggend gebied zijn in voorjaar 2015 uitgevoerd. Laatste opleverpunten zijn in 2017 afgewerkt

7042321 Brede School Hasselbraam

2.864.787

2.863.951

836

Werkzaamheden zijn uitgevoerd en school is medio 2014 in gebruik genomen. Afronding project in 2016. Laatste opleverpunten zijn in 2017 afgewerkt.

7042323 Brede School Centrum

1.783.119

1.781.256

1.863

Werkzaamheden zijn uitgevoerd en school is medio 2014 in gebruik genomen. Afronding project in 2015. In 2017 worden de laatste punten afgerond..

7056003 Omheinen hondenuitlaatvoorzieningen

116.000

80.890

35.110

Krediet is afgerond en kan afgesloten worden.

7063022 Uitbreiding/aanpassing Appelgaarde en inrichting openbaar gebied (uitgaven)

2.185.000

2.162.015

22.985

Besluitvorming heeft eind 2013 plaatsgevonden. Bestemmingsplan is aangepast. Werkzaamheden zijn uitgevoerd, oplevering eind 2015. Enkele restpunten zijn in 2017 afgerond.

7063022 Uitbreiding/aanpassing Appelgaarde en inrichting openbaar gebied (inkomsten)

0

-7.594

7.594

Betreft doorbelasting van enkele zaken aan gebruikers (Stichting ASE)

7072242 VGRP 2014-2018 meetapparatuur

50.000

5.274

44.726

Apparatuur wordt in 2018 niet meer aangeschaft omdat een eventuele verdere uitwerking van het globale meetplan naar een gedetailleerd meetplan nog niet is uitgevoerd.

7072244 VGRP 2014-2018 (lozing via aanliggend rioleringsgebied)

635

635

0

Project kan worden afgesloten

7072246 Rioolreinigingsmachine (wagen 10)

45.000

38.646

6.354

Project kan worden afgesloten

7072404 Urnenmuur en gedenksteen

126.000

126.000

0

Project is uitgevoerd. Financiële afronding moet nog plaatsvinden

7096062 Hogedrukreiniger Serviceteam

25.000

17.051

7.949

Hogedrukreiniger is geleverd. Krediet kan worden afgesloten

7096063 Wagen 39 (verreiker)

75.000

79.268

-4.268

Verreiker is aangeschaft. Krediet kan worden afgesloten

TOTAAL

16.820.998

16.668.873

152.125