Jaarrekening 2017

menu

Beleid en ontwikkelingen 2017

Samen met de organisaties en verenigingen keken we hoe we hen nog verder kunnen begeleiden naar meer zelfstandigheid. Dit resulteerde in een gezamenlijke horeca inkoop van vier sportverenigingen, waarbij enkele andere verenigingen zich aan willen sluiten. Verder maakten we nadere afspraken over de verstrekking van duurzaamheidsleningen. Vanaf 2017 ondersteunt de verenigingsmanager (= buurtsportcoach) diverse sportverenigingen op allerlei gebied.

Culturele verenigingen gaven in de subsidiegesprekken aan vooral behoefte te hebben aan ondersteuning in ruimte. Ook maken ze graag gebruik van elkaars materialen. We proberen de verenigingen hierin op diverse manieren te ondersteunen. In 2017 maakten we hierin goede vorderingen bij sport-, cultuur- en wijkverenigingen.

Alle partijen gingen dit jaar direct akkoord met hun subsidie. We toetsten de tevredenheid in een bijeenkomst met de gemeenteraad. Alle gesubsidieerde organisaties waren daarbij uitgenodigd. Een meerderheid van deze organisatie toonde zich tevreden over het subsidiebeleid.

In het verleden verstrekte de gemeente Surplus subsidie. In 2016 wijzigden we dit in een inkooptraject. Bij een inkooptraject bepaalt de gemeente de inhoud van de opdracht waarna we marktpartijen uitnodigen om een aanbieding te doen. Voor 2017 hebben we er toch weer voor gekozen om terug te gaan naar subsidie. Dit is een meer regelarm traject dan inkoop. Aan deze subsidieverstrekking zijn strikte maatschappelijke effecten verbonden.

De in de begroting opgenomen taakstelling van € 100.000 voor 2017 is gerealiseerd.