Jaarrekening 2017

menu

Bedrijven

Een overzicht van de totale voorraad aan bedrijfskavels binnen het grondbedrijf leest u in de bijlage bedrijventerreinen 2018-2022. Wanneer we de voorraad bedrijfskavels vergelijken met de prognose, dan blijkt dat de bestaande voorraad tot 2020 voldoende is. Behalve de gemeente hebben ook anderen een beperkt aantal kavels in de verkoop. De daadwerkelijke uitgifte in 2017 was:

begroot m²

gerealiseerd m²

opties m²

Uitgifte bedrijventerrein

Herstructureringslocaties

20.000

21.686

Nieuw bedrijventerrein

2.534

2.534

19.830