Jaarrekening 2017

menu

Verstrekte subsidies 2017

In 2017 verleende de gemeente de volgende subsidies:

(bedragen x € 1.000)

Totaal

Adviesorganen

9

Cultuur- en kunstbeoefening

3.306

Cultuur historische speerpunten

44

Evenementen

10

Huur en exploitatie

356

Informele Zorg

25

Internationale Samenwerking

4

Jeugd- en jongerenwerk

36

Maatschappelijke Hulpverlening

38

Onderhoud Monumenten

32

Overige subsidieregelingen

130

Sociaal-Cultureel Werk

11

Sport

70

Surplus

1.571

Vangnetfonds

12

Verkeer en vervoer

15

Vluchtelingenwerk

99

Wijkbudgetten

30

Woonconsumentenorganisaties

2

Totaal

5.800