Jaarrekening 2017

menu

Kredieten programma 1 - lopend

Totaal gevoteerd

Uitgaven

Beschikbaar / tekort

Investering

krediet

t/m 2017

31-12-2017

Toelichting

7000263 ICT-investeringen EGEM-i (uitgaven)

660.000

298.316

361.684

Het programma ambitie dienstverlening is herijkt en gekoppeld aan de VNG agenda digitaal 2020

7000263 ICT-investeringen EGEM-i (inkomsten)

0

-7.357

7.357

7096021 Projecten I&A

744.770

648.327

96.443

Het budget wordt ingezet om de verouderde werkplekken vernieuwen waardoor software plaats, tijd en apparaat onafhankelijke beschikbaar wordt. (Virtualisatie van de werkplek)

7096044 Fuwa-systeem HR 21

50.000

5.889

44.111

Door langdurige ziekte heeft het traject een jaar stil gelegen. Het project loopt nu en dit wordt in 2018 afgerond

7096057 Voorzieningen gemeentewerf

55.800

0

55.800

Krediet is voor aanschaf van stapelblokken.

7096060 Vervanging PIMS

100.000

62.110

37.890

In 2017 vindt de verdere implementatie van de modules van ADP plaats. De grootste hiervan is de digitalisering van de personeelsdossiers en de extra module ontwikkelplatform / digitalisering gesprekkencyclus (aanbesteding 2018 mogelijk implementatie door naar 2019)

7096061 Keukenapparatuur

60.000

0

60.000

De HACCP en arbo eisen zijn verder onderzocht. Onderzoek is in de zomer van 2017 afgerond. Op basis van deze onderzoeken bepalen we welke apparaten we aanschaffen. In 2018 stellen we het bestek op en vervangen we de apparatuur.

7096068 Aanpassing werkomgeving

670.000

0

670.000

In 2017 is onderzoek gedaan naar de gewenste aanpassing aan de klimaatinstallaties en kantooromgeving. In het 2e kwartaal van 2018 starten we met de aanbesteding. Afhankelijk van de uitkomst kunnen we in het 4e kwartaal van 2018 starten met de uitvoering. De werkzaamheden zullen doorlopen tot in 2019.

7096069 Mobile devices

151.500

74.699

76.801

Dit is een budget voor de aanschaf van mobile devices voor de jaren 2017 tm 2019.

7096064 Management sturingsinformatie

50.000

0

50.000

Om data-gestuurd werken verder vorm te geven en de dashboards verder te ontwikkelen zetten we dit budget in 2018 in.

7096065 ICT investeringen bedrijfsvoering

25.000

2.356

22.644

Het budget wordt ingezet om de verouderde werkplekken te vernieuwen waardoor software plaats, tijd en apparaat onafhankelijk beschikbaar wordt. (Virtualisatie van de werkplek)

7096066 ICT investeringen SBA

25.000

9.477

15.523

Betreft met name upgrade SBA-pakket naar LEEF. Afronding in 2018

7096067 Klimaatbeheersing gebouwen (lasten)

2.100.000

78.194

2.021.806

In 2017 is onderzoek gedaan naar de gewenste aanpassing aan de klimaatinstallaties en kantooromgeving. In het 2e kwartaal van 2018 starten we met de aanbesteding. Afhankelijk van de uitkomst kunnen we in het 4e kwartaal van 2018 starten met de uitvoering. De werkzaamheden zullen doorlopen tot in 2019.

7096067 Klimaatbeheersing gebouwen (baten)

-900.000

0

-900.000

In 2017 is onderzoek gedaan naar de gewenste aanpassing aan de klimaatinstallaties en kantooromgeving. In het 2e kwartaal van 2018 starten we met de aanbesteding. Afhankelijk van de uitkomst kunnen we in het 4e kwartaal van 2018 starten met de uitvoering. De werkzaamheden zullen doorlopen tot in 2019.

Totaal

3.792.070

1.172.009

2.620.061