Jaarrekening 2017

menu

Omschrijving

Het grondbeleid is verbonden met ruimtelijke ontwikkeling en bouwen. In de Structuurvisie Plus 2020 geven we een beeld van de veranderingen in het bestaand stedelijk gebied en van de toekomstige uitbreiding daarvan tot 2020. Voor alle projecten maakten we een planning en een berekening van kosten en inkomsten (= het uitvoeringsprogramma).

Beleidskaders

Beleidskader 2014-2018

Verantwoording begrotingsjaar 2017

In het productblad Grondbedrijf leest u de verantwoording voor de gronduitgifte over het jaar 2017. Dit product valt onder programma 2 Wonen.