Jaarrekening 2017

menu

Omschrijving

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen alle bekende risico’s waarvoor we geen maatregelen nemen en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelijkheden en de middelen die de gemeente heeft om onvoorziene kosten op te vangen.

Deze paragraaf geeft inzicht in de mate waarin de gemeente Etten-Leur risico’s met financiële gevolgen op kan vangen. Door de financiële risico’s te beheersen en de weerstandscapaciteit hierop af te stemmen, voorkomen we dat elk risico dat zich voordoet direct dwingt tot aanpassing van het beleid, bezuinigingen of lastenverzwaring.

Relatie met de Programma’s

In de verschillende producten benoemen we de risico’s. De inventarisatie van deze risico’s leest u in deze paragraaf.