Jaarrekening 2017

menu

Wonen

Een overzicht van de totale voorraad van het woningbouwprogramma binnen het grondbedrijf leest u in de bijlage Woningbouw 2018-2022. De afspraken over de woningbouwproductie voor de periode 2014-2023 baseerden we op de provinciale Bevolkings- en woningbouwbehoefteprognoses. Het gemeentelijk programma voor de periode tot 2020 baseren we op het Beleidskader 2014-2018. Het doel van de gemeenteraad in dit Beleidskader is om in de periode 2013-2019 minstens 1.000 woningen te bouwen. De woningen komen onder andere in Schoenmakershoek-Oost, De Streek en diverse binnenstedelijke locaties. Voor het jaar 2017 waren de onderstaande verkopen begroot, gerealiseerd en in optie uitgegeven:

begroot m²

aantal woningen

gerealiseerd m²

aantal woningen

Uitgifte woningbouw

31.400

160

30.836

179