Jaarrekening 2017

menu

De kengetallen voor 2017

In de tabel hieronder leest u de kengetallen voor de rekening 2017. Door ook de kengetallen uit de rekening 2015 en 2016 en de begroting 2017 op te nemen, krijgen we een beeld van het verloop van de kengetallen.

Jaarverslag 2017

Verloop van de kengetallen

Kengetal

Categorie

Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2015

2016

2017

2017

1.

Netto schuldquote

a. zonder correctie doorgeleende gelden

A

49%

39%

60%

49%

b. met correctie doorgeleende gelden

A

41%

35%

55%

46%

2.

Solvabiliteitsratio

B

35%

36%

33%

29%

3.

Grondexploitatie

A

27%

18%

15%

14%

4.

Structurele exploitatieruimte

B

1%

2%

0%

0%

5.

Belastingcapaciteit

A

93%

93%

91%

91%

Kengetallen en de signaleringswaarde

In de tabel is op basis van de signaleringswaarden van de provinciaal toezichthouder ook de aanduiding van de categorie van de kengetallen van de rekening 2017 opgenomen. De kengetallen zijn primair bedoeld als instrument voor de raad en worden niet gebruikt als extra normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het Rijk. De gezamenlijke provinciale toezichthouders constateerden echter dat het financiële beeld dat uit de kengetallen naar voren komt ook voor de toezichthouder belangrijk is voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente.

Er is door de toezichthouders daarom besloten om voor het verkrijgen van een goed beeld, aan te sluiten bij de zogeheten ‘signaleringswaarden’ die afkomstig zijn uit onder meer de stresstest voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.