Jaarrekening 2017

menu

Sloten en waterpartijen

Vanaf 2017 startten we met het onderhoud van de waterschapssloten volgens een regionaal aanbesteed bestek. Het gaat om het jaarlijks uitmaaien van sloten.

We onderhielden in 2017 alleen de sloten van het waterschap. De werkzaamheden aan de sloten van de gemeente voerden we nog niet uit door het ontbreken van een planning. Het waterschap is verantwoordelijk voor deze planning.