Jaarrekening 2017

menu

Beheren op Niveau (BON)

In de nota Beheren op Niveau (BON) legden we vast aan welk kwaliteitsniveau de openbare ruimte moet voldoen en hoeveel geld daarvoor nodig is. Jaarlijks beoordelen we in hoeverre we voldoen aan het kwaliteitsniveau.

In 2017 verhoogden we vanaf 2018 de jaarlijkse storting naar € 4.100.000 per jaar. Daarnaast voegden we eenmalig € 3.200.000 aan de voorziening toe. Bij een besteding van € 5.100.000 per jaar zorgen deze stortingen voor een kostendekkend beeld van 15 jaar in plaats van 10 jaar. Hiermee brengen we rust in de begroting en duidelijkheid voor de toekomst.

In 2017 voerden we een aantal grootschalige integrale onderhoudsprojecten uit. Integrale projecten zijn projecten met riolering, verharding, openbaar groen en verlichting. Voorbeelden hiervan zijn Korte Brugstraat, voetpaden Hobodreef en Triangeldreef, fietspaden Heistraat en Kattestraat, restant fietspad door de wijk het Hooghuis en Lage Neerstraat, binnenpleintjes Hobodreef, Liesbosweg (Schoonhout-Spoorlaan), Huygenslaan, Marnixstraat, Luxemburgstraat, Moeskes, Namenstraat, Vlaanderenstraat en de Lage Donk.