Jaarrekening 2017

menu

Afvalinzameling

We baseren de afvalinzameling op het Gemeentelijk Afvalbeheerplan (GAP). Een onderdeel daarvan is het centraal inzamelen van afval in wijken – plastic, textiel en glas - en het inzamelen van restafval en papier bij appartementen met verzamelcontainers.

In 2017 deden we geen investeringen. We communiceerden wel extra om mensen bewuster te maken van het scheiden van afval.