Jaarrekening 2017

menu

Kredieten toelichting

Reconstructie Stijn Streuvelslaan

Tijdens de voorbereiding van dit project is het werkgebied uitgebreid. Zo nemen we de kruisingen met de Bisschopsmolenstraat en de Guido Gezellelaan nu mee in dit project. Daarnaast zijn er extra maatregelen nodig om de Stijn Streuvelslaan, Kerwerve en Withofstraat in te richten als 30 km-gebied.

Grondwateroverlast

In 2018 maken we een analyse van de resultaten van de metingen van de grondwaterstanden. Op basis hiervan bepalen we verder het beleid op het gebied van grondwater. Daarnaast stellen we een monitoringsplan op.

Eventueel te nemen maatregelen nemen we mee in het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2019-2013.

VGRP Afkoppeling Leur-Oost

Na de aanbesteding van dit project bleek bij een tussentijdse berekening dat er minder budget nodig is.

VGRP Bestrijding waterstofsulfide in het hoofdriool

Onze medewerkers voerden een globale inventarisatie uit. De problematiek blijkt vooralsnog mee te vallen, een groot gedeelte van het krediet kan daardoor vervallen.