Jaarrekening 2017

menu

4.2.5 Overige algemene dekkingsmiddelen

Op 1 januari 2017 trad het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in werking. Het nieuwe BBV adviseert om geen “bespaarde rente” meer te berekenen over de eigen financieringsmiddelen. Wij volgden dit advies op en nemen vanaf 2017 geen bespaarde rente meer op.

Primitieve

Actuele

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

begroting 2017

begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Bespaarde rente reserves en voorzieningen

2.145

0

0

0

0