Jaarrekening 2017

menu

4.2.3 Dividenden

Jaarlijks ontvangt de gemeente dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Primitieve

Actuele

(bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

begroting 2017

begroting 2017

Rekening 2017

Verschil

Bank Nederlandse Gemeenten

10

12

12

16

4